Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật:


1. Mối quan hệ giữa chính sách bảo mật và chính sách sử dụng

 

Chính sách bảo mật này là một bộ phận không tách rời của Quy chế sử dụng website, có giá trị ràng buộc trách nhiệm pháp lý giữa Công ty TNHH Truyền Thông MAJ (Chủ sở hữu website Quadayroi.com và Người dùng Internet.

 

2. Pháp luật điều chỉnh

 

Chính sách bảo mật này được xây dựng trên cơ sở pháp luật Việt Nam, có áp dụng một cách hợp lý “Những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử của APEC” (APEC Privacy Framework) mà Việt Nam đã ký kết tham gia.

 

3. Cam kết của người dùng Internet

 

Bằng việc truy cập và sử dụng website, bằng việc chủ động cung cấp những thông tin định danh cá nhân hoặc những thông tin khác có ý nghĩa trong việc định danh cá nhân liệt kê tại Phần 4 dưới đây, người dùng Internet cam kết rằng:

 

3.1. Việc cung cấp thông tin là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép buộc, lừa dối;

 

3.2. Đồng ý với tất cả những Điều, Khoản đã nêu trong Chính sách bảo mật cũng như chấp nhận mọi sự ràng buộc pháp lý và Nguyên tắc đã nêu tại Phần 2 trên đây;

 

3.3. Đồng ý để Quadayroi.com được toàn quyền sử dụng những thông tin phù hợp với Chính sách bảo mật website này và pháp luật hiện hành;

 

3.4. Không khiếu nại, khiếu kiện và không yêu cầu Quadayroi.com bồi thường bất cứ thiệt hại nào phát sinh từ việc bảo mật và sử dụng thông tin, trừ trường hợp Quadayroi.com đã vi phạm pháp luật hoặc vi phạm cam kết bảo mật và sử dụng thông tin quy định trong Chính sách bảo mật này.

 

4. Giới hạn, phạm vi thông tin thu thập

 

4.1. Thông tin do Quadayroi.com nhận được từ / qua website bao gồm: Thông tin định danh cá nhân người dùng Internet (gồm cả thông tin về tổ chức, doanh nghiệp như Người dùng Internet khai báo): Tên công ty, địa chỉ công ty, họ và tên, tuổi, ngày tháng năm sinh, email, địa chỉ liên hệ, số điện thoại (cố định, di động), thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng, số chứng minh thư nhân dân, trích ngang lý lịch. Quadayroi.com chỉ thu thập những thông này khi Người dùng Internet (hoặc thông qua sự khai báo thông tin của Người đại diện được ủy quyền) đồng ý trở thành Thành viên của website

 

4.2. Thông tin do máy chủ website (web server) hoặc trình duyệt website (web browser) thu thập thông qua cơ chế tự động: Địa chỉ IP của người dùng Internet, URL người dùng truy nhập vào website, thời gian truy nhập, máy chủ tên miền (domain server), kiểu trình duyệt website của người dùng Internet.v.v...

 

4.3. Thông tin thu thập thông qua cookies: Công ty chỉ sử dụng cookies với mục đích cung cấp quảng cáo riêng cho Quadayroi.com và không làm lộ bất cứ thông tin gì cho bên thứ 3.

 

5. Quy định sử dụng thông tin

 

5.1. Khi  khách hàng đăng ký  thành viên trên trang Quadayroi.com.vn, Quadayroi.com  sẽ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Khách hàng có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào, bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

 

5.2. Quadayroi.com cam kết chỉ sử dụng thông tin liệt kê tại Điểm 4.1, Phần 4 trên vào mục đích sau đây:

 

- Đăng tải trên website để giúp cho những cá nhân, tổ chức có quan tâm đến thông tin của Thành viên webiste tiện theo dõi và liên hệ trực tiếp với Thành viên;
- Liên lạc, trao đổi thông tin với chính Thành viên đã cung cấp thông tin đó;
- Quadayroi.com cam kết không cung cấp cho bên thứ ba những thông tin liệt kê tại Điểm 4.1, Phần 4, trừ trường hợp sau đây:

 

• Phải cung cấp theo quy định của pháp luật;
• Để bảo vệ quyền lợi của Quadayroi.com;
• Để phục vụ việc phân tích thị trường cho chiến lược marketing của Quadayroi.com;
• Được sự đồng ý của người cung cấp thông tin.

 

5.3. Quadayroi.com cam kết chỉ sử dụng thông tin liệt kê tại Điểm 4.2, Phần 4 vào các mục đích sau đây:

 

• Để duy trì sự kết nối theo cơ chế tự động trên môi trường Internet;
• Để đánh giá mức độ hiệu quả hoạt động của website, góp phần đáp ứng yêu cầu thông tin ngày một tốt hơn cho người dùng Internet;
• Để quản trị hoặc nâng cấp website.

 

5.4. Quadayroi.com cam kết không sử dụng bất cứ công cụ, phương tiện kỹ thuật hoặc mã chương trình nào khác để can thiệp vào hệ điều hành và/hoặc trình duyệt Internet tại các máy tính của người dùng Internet, nhằm buộc người dùng Internet lưu lại website trái với ý muốn của người dùng.

 

6. Bảo đảm toàn vẹn dữ liệu thông tin

 

Quadayroi.com cam kết đảm bảo các thông tin do Thành viên website cung cấp được lưu trữ một cách chính xác, kể cả trong trường hợp Thành viên cập nhật thông tin mới; Quadayroi.com hoàn toàn không chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin do Thành viên website cung cấp; Khi sử dụng thông tin này, Người dùng Internet phải tự chịu trách nhiệm kiểm tra về tính xác thực, Quadayroi.com chỉ chịu trách nhiệm trong trường hợp đã lưu trữ, cập nhận thông tin không đúng với những thông tin do Thành viên website cung cấp.

 

7. Tiếp cận, sửa đổi thông tin thành viên

 

Quadayroi.com cam kết cung cấp cho Thành viên website khả năng kiểm tra, sửa đổi những thông tin mà Thành viên đã cung cấp cho website thông qua chức năng chỉnh sửa “thông tin tài khoản” trên tài khoản Thành viên; Nếu có bất cứ trục trặc nào trong việc kiểm tra, sửa đổi thông tin, Thành viên có thể liên hệ trực tiếp với Quadayroi.com thông qua địa chỉ liên hệ nêu tại Phần 10 dưới đây để cùng phối hợp, giải quyết.

 

8. Biện pháp an ninh, an toàn thông tin

 

Quadayroi.com cam kết thi hành một chính sách đảm bảo an toàn, an ninh thông tin mà Quadayroi.com nhận được hoặc thu thập được từ/qua website:

 

8.1. Chỉ những nhân viên được giao trách nhiệm quản trị website mới có tên truy cập (user name) và mật khẩu (password) hợp lệ để truy nhập vào tài khoản người dùng (account) trên hệ thống máy chủ của nhà cung cấp dịch vụ lưu giữ website (web hosting);

 

8.2. Chỉ các bộ phận có liên quan mới được tiếp cận những thông tin mà Quadayroi.com nhận được hoặc thu thập được từ/qua website và cũng chỉ được tiếp cận phần thông tin trong phạm vi nhiệm vụ được giao;

 

8.3. Các biện pháp bảo đảm an ninh mạng, ngăn ngừa mọi hành vi tấn công, truy nhập trái phép trên/từ môi trường Internet vào cơ sở lưu trữ dữ liệu, được thực hiện đồng thời cả ở mức quản trị account (do Quadayroi.com đảm nhận) và ở mức quản trị chung máy chủ hosting (do nhà cung cấp dịch vụ hosting đảm nhiệm);

 

8.4. Thông tin lưu trữ được lưu thành từng loại cơ sở dữ liệu có mật khẩu truy nhập riêng, được lưu trữ theo, một cách thức đặc biệt (backup), định kỳ; Mật khẩu truy nhập đảm bảo có độ dài trên 8 ký tự và sử dụng hỗn hợp giữa các ký tự chữ, số và ký tự đặc biệt; Mật khẩu được thay đổi định kỳ hoặc ngẫu nhiên để đảm bảo sự an toàn, bí mật;

 

8.5. Mọi phiên truy nhập vào account trên máy chủ web hosting và cơ sở dữ liệu trên website đều được thực hiện từ những máy tính đặt tại trụ sở của Quadayroi.com, những máy tính này chỉ do các quản trị viên quản lý, sử dụng, người không có trách nhiệm không được sử dụng những máy tính này; Máy tính dùng để truy nhập vào account được cài đặt chương trình bảo vệ khỏi sự xâm nhập, phá hoại của các loại virus, đồng thời được quét virus theo định kỳ.

 

9. Thay đổi chính sách bảo mật

 

9.1. Quadayroi.com có quyền sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật này vào bất kỳ thời điểm nào được cho là cần thiết mà không có nghĩa vụ phải thông báo trên website, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng khác hoặc thông báo trực tiếp tới người dùng Internet về thời điểm sửa đổi, bổ sung; Thời điểm sửa đổi, bổ sung bản Chính sách bảo mật sẽ được ghi rõ trên phần đầu của Chính sách bảo mật để người dùng có thể xác định được;

 

9.2. Người dùng Internet sử dụng website tại thời điểm nào chịu sự ràng buộc về mặt pháp lý với bản sửa đổi, bổ sung tại thời điểm đó; Quadayroi.com sẽ luôn đăng tải bản Chính sách bảo mật mới nhất trên website; Bản Chính sách bảo mật ban đầu và tất cả các bản sửa đổi, bổ sung tiếp theo cũng được đăng tải trên website để Người dùng Internet tiện tra cứu, tìm hiểu;

 

9.3. Mỗi lần truy cập sử dụng website, Người dùng internet có trách nhiệm tự kiểm tra về sự sửa đổi, bổ sung Chính sách bảo mật thông qua kiểm tra thời điểm sửa đổi, bổ sung được ghi trên phần đầu bản Chính sách bảo mật.

 

9.4. Bản Chính sách bảo mật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải trên website.

 

10. Phản hồi

 

Mọi thắc mắc liên quan đến Chính sách bảo mật, xin vui lòng liên hệ:

 

Công ty TNHH Truyền Thông MAJ – Chủ sở hữu dự án Quadayroi.com

 

Địa chỉ: Cao Ốc Phú Nhuận, 20 Hoàng Minh Giám, P9, Q Phú Nhuận
Tel: Tel: (08) 3995 1799 – Email: info.quadayroigiftshop@gmail.com

Hotline: 0949.653.907

 

Bản quyền của Quà đây rồi © 2021